PÁTRACÍ AKCE

S vřelými díky za kupy darů zveřejním i jednu pátrací prosbu: V onu narozeninovou oslavu 24.9. se mi zdařilo na všechny dárky nalepiti lístek pro následnou domácí identifikaci donátora. Nicméně dva, cenné nápadem, potažmo zajisté i náklady, mi zůstaly neobjasněny. Jedná se o nádherný cylindr, na mou hlavu pasující a drahý poukaz do Národního divadla, též pasující.

Chtějí-li se dotyční (s mojí omluvou) odtajniti, mohou použít fcb, telefon, mail, poštu, dálnopis, poštovního holoubka, osobní návštěvu – nebo setrvati in kognito. S projevem dokonalé úcty Ivan, AC.