NOVÝ PROGRAM V AC

V pátek dáme tvrdší rockotéku, v sobotu měkší. A v úterý místo oficiálniho farmaceutického Mikuláše dělám neoficiálniho, totéž platí pro středu a mediky. Na očkované (proticovidové) se těší Ivánek.