Podmínky hraní

Podmínky akcí pořádané v AC klubu v Hradci Králové.

Pokud nebude dojednáno jinak, nabídnutou akcí se každý stává jejím
pořadatelem, AC poskytuje pouze prostory, chce-li kapela vybírat, posadí svého nebo dohodnutého člověka ke vchodu, jí stanovené vstupné si ponechává, případně platí zvukaře.

Podmínky hraní pro kapely: Žádný fix, 100% ze vstupného, to si každá kapela stanovuje  a pokud možno i vybírá sama. Požadavky na zvučení a tím i cena se domlouvají přímo se zvukařem. Kontakt na zvukaře poskytneme, zvukaře je třeba zaplatit ze vstupného.

Pro další informace a nesrovnalosti – Telefon: Produkce (koncerty, kapely, zvučení)

Pavel Hebelka +420605505313 E-mail: info@acklub.cz