Podmínky akcí

Podmínky akcí požadované AC klubem v Hradci Králové.

Pokud nebude dojednáno jinak, nabídnutou akcí se každý stává jejím
pořadatelem, AC poskytuje pouze prostory, chce-li kapela vybírat,posadí svého nebo dohodnutého člověka ke vchodu, jí stanovené vstupné si ponechává, případně platí zvukaře.

Pro další informace a nesrovnalosti – Telefon: Produkce (koncerty, kapely, zvučení)

Pavel Hebelka +420605505313 E-mail: info@acklub.cz