Podmínky hraní

Podmínky akcí pořádané v AC klubu v Hradci Králové.

Pokud nebude dojednáno jinak, nabídnutou akcí se každý stává jejím
pořadatelem, AC poskytuje pouze prostory, chce-li kapela vybírat, posadí svého nebo dohodnutého člověka ke vchodu, jí stanovené vstupné si ponechává, případně platí zvukaře.

Podmínky hraní pro kapel: Žádný fix,100% ze vstupného,to si každá kapela stanovuje  a pokud možno i vybírá sama. Požadavky na zvučení a tím i cena se domlouvají přímo se zvukařem. Kontakt na zvukaře poskytneme, zvukař je třeba zaplatit ze vstupného.

Pro další informace a nesrovnalosti – Telefon: +420724725810 (Ivan Škaloud)