Podmínky akcí

Podmínky akcí požadované AC klubem v Hradci Králové.

Pokud nebude dojednáno jinak, nabídnutou akcí se každý stává jejím
pořadatelem, AC poskytuje pouze prostory, chce-li kapela vybírat,posadí svého nebo dohodnutého člověka ke vchodu, jí stanovené vstupné si ponechává, případně platí zvukaře.

Pro další informace a nesrovnalosti – Telefon: +420724725810 (Ivan Škaloud)